Produkcija

Jordskruvar

Tillverkaren av metallprodukter SIA "LAC serviss" börjar år 2012 med en ny produkt - tillverkning av jordskruvar - som kommer att underlätta byggnadsarbetet med små och medelstora träkonstruktioner.

Jordskruvars huvudsakliga fördelar:

 • montagetid;
 • enkel konstruktion;
 • hållbarhet;
 • möjlighet att avveckla eller flytta snabbt vid behov.

Jordskruvar är en miljövänlig lösning - marken förstörs inte, gräsmattor eller planteringar skadas inte och inget onödigt skräp blir över.

De installeras enkelt på platser som är svåra att komma åt med tung utrustning och kan installeras i alla väderförhållanden.

Typisk användning av jordskruvar ska vara som fundament för sådana byggnader och konstruktioner som:

 • lätta tillfälliga - eller lagerbyggnader;
 • trädgård- och växthus;
 • broar till trädgårdsdammar;
 • parasoller och uteplatser;
 • lekplatser med olika utrustningar;
 • flaggstänger och belysningsstolpar;
 • klädtorks-stolpar;
 • reklampaneler och anslagstavlor;
 • trästaket;
 • garage;
 • postlådor.

Jordskruven består av ett galvaniserat rör med gängade element samt på den övre delen en trä-konstruktion som förstärkning. Jordskruvens längd och diameter, såväl som den övre konstruktionen kan variera beroende på tillämpningen.

Korrosionsskyddets yta av zink garanterar produkten en användningstid på mer än 60 år, men jordskruvens bärkapacitet kan uppnå allting från 500 till 50 000 kg.

×

Lacserviss © 2018