Rekvizīti

SIA „LAC serviss"

 

Reģistrācijas numurs:     49003002429

Juridiskā adrese:             Celtnieku iela 27A, Talsi, Talsu novads, Latvija LV-3201

Faktiskā adrese:              Celtnieku iela 27A, Talsi, Talsu novads, Latvija LV-3201

Banka:                             SEB banka

SWIFT:                             UNLALV2X

Konts:                              LV3O UNLA 0028 7004 6706 2

×

Lacserviss © 2018